NLD SOCOM operationeel in 2020

Tijdens de plenaire vergadering van de NOV-werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K) op 4 april 2019 gaf voormalig Chef-Staf NLD SOCOM, toen nog kol en nu bgen der grenadiers drs. M.P.P. (Maurice) Timmermans een presentatie over de opzet en de ontwikkeling van het Nederlandse Special Operations Command (SOCOM).

Hij ging daarbij als eerste in op de aanleiding tot de oprichting van NLD SOCOM. De internationale veiligheidssituatie is veranderd en daarin worden Special Operations Forces (SOF) veel gevraagd. Daarnaast vraagt de NAVO om een SOCC (Special Operations Component Command). In samenwerking met België en Denemarken wordt dit een Combined/Composite SOCC dat in 2020 de Full Operational Capability (FOC)-status zal bereiken en in 2021 standby zal staan. Lees verder