Nationale verzekeringspolis van Hillen, de algemene reserve!